Otázky spotrebiteľov

| Štítky: servis


Distribúcia a predaj

Máte svoje vlastné značkové, prípadne vzorkové predajne? Je možné nakúpiť vaše výrobky priamo u vás ako u výrobcu? Kde a ako je možné zakúpiť tovar značky Tescoma?

Spoločnosť Tescoma zaisťuje maloobchodný predaj svojich značkových výrobkov prostredníctvom jediného značkového e-shopu, ktorý nájdete na adrese eshop.tescoma.sk . V roku 2010 sme otvorili vôbec prvé Predajné centrum Tescoma v Poprade na námestí sv. Egídia. Nielen naše Predajné centrá, ale aj Predajné centrá našich obchodných partnerov sa špecializujú len na predaj sortimentu značky Tescoma. 

Priamy predaj konečným spotrebiteľom v Slovenskej republike zabezpečujú tiež a najmä zmluvní obchodní partneri - súkromné predajne domácich a kuchynských potrieb, supermarkety, hypermarkety, partnerské zásielkové a internetové obchody. Pre kúpu výrobku značky Tescoma vstúpte prosím do nášho e-shopu  alebo sa obráťte na niektorého z rady predajcov výrobkov Tescoma vo vašom okolí prípadne na niektorý z internetových či zásielkových obchodov.

www.tescoma.sk sekcia "Predajné miesta"

Informácie o cenách

Kde si môžem overiť ceny vašich výrobkov? Môžete mi poslať e-mailom váš cenník? Kde nájdem odporúčané ceny výrobkov Tescoma?

Prehľad maloobchodných cien výrobkov značky Tescoma nájdete na stránkach  eshop.tescoma.sk . Maloobchodné ceny našich zmluvných obchodných partnerov, zmluvných predajcov výrobkov značky Tescoma, sú plne v ich kompetencii.

www.tescoma.sk sekcia "Predajné miesta"

Katalóg a sortiment

Môžete mi poslať aktuálny katalóg výrobkov Tescoma?

Kompletný katalóg výrobkov Tescoma vrátane noviniek nájdete na  e-shope  v sekcii Katalóg. Aktuálny a kompletný katalóg výrobkov Tescoma v tlačenej podobe, vyhradený pre potreby obchodných partnerov, je k dispozícii k nahliadnutiu u väčšiny predajcov výrobkov Tescoma.

www.tescoma.sk sekcia "Katalóg"

Kde si možno osobne prezrieť váš kompletný sortiment? 

Aktuálny katalóg výrobkov Tescoma v tlačovej podobe, vyhradený pro potreby obchodných partnerov, je k dispozícii k nahliadnutiu u väčšiny predajcov výrobkov Tescoma. Pre okamžitý prehľad kompletného sortimentu kuchynských potrieb Tescoma, vrátane noviniek, navštívte prosím naše internetové stránky  www.tescoma.sk .

www.tescoma.sk sekcia „Katalóg“


Je na internete uvedená záručná doba platná pre vaše výrobky?

Záručná doba výrobkov značky Tescoma nie je na internetových stránkach  www.tescoma.sk  uvádzaná, pretože podľa platnej legislatívy nemá výrobca povinnosť uvádzať na internete záručnú dobu svojich výrobkov. Záručná doba pre jednotlivé výrobky značky Tescoma je stanovená podľa platných predpisov, jej dĺžka je minimálne 24 mesiacov. Pre väčšinu kuchynských potrieb značky Tescoma však poskytujeme nadštandardnú záruku v trvaní 3, 5 alebo 10 rokov . Záručná doba každého výrobku značky Tescoma je vždy uvedená na obale výrobku i v návode k použitiu. Pre podrobné informácie o záručnej lehote pre konkrétny výrobok značky Tescoma nás kontaktujte telefonicky na tel. +421 422 275 52 1 alebo e-mailom na puchov@tescoma.sk .

Kde je možné zoznámiť sa s vašimi novinkami?

Kompletný sortiment výrobkov Tescoma, vrátane ponúkaných noviniek i noviniek k predeji pripravovaných, je uvedený a pravidelne aktualizovaný na  www.tescoma.sk .

www.tescoma.sk sekcia „Novinky“


Kontrola kvality

Ako je dokladovaná hygienická vhodnosť používaného materiálu?

Hygienický štandard každého materiálu použitého pri výrobe kuchynských potrieb Tescoma je dokladovaný  tzv skúšobným protokolom vystaveným akreditovaným skúšobným laboratóriom.  Skúšobný protokol musí byť vystavený ešte pred uvedením výrobku na trh. Všetky materiály používané pri výrobe kuchynských potrieb Tescoma sú aj po uvedení do výroby opakovane testované, skontrolovať a overiť v každej výrobnej dodávke tak, aby spĺňali predpísané štandardy.

www.tescoma.sk sekcia "Testovanie výrobkov"

 

Ako garantujete, že vaši zmluvní výrobcovia dodržiavajú schválené materiály a technológie?

Výrobná kontrola v spoločnosti Tescoma je podriadená zavedeným pravidlám podľa noriem  STN EN ISO 9001 .  V našom akreditovanom testovacom laboratóriu overujeme všetky použité vstupné materiály každej línie výrobkov, rovnako ako jednotlivé výrobky v každej sérii. Okrem toho navyše overujeme a testujeme aj všetky parametre, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť, funkčnosť a životnosť konkrétneho výrobku.

www.tescoma.sk sekcia "Testovanie výrobkov"


Reklamácie a servis

Adresa servisného strediska firmy Tescoma na Slovensku:

TESCOMA s.r.o.
Nimnická cesta
020 01 Púchov
tel.: +421 422 275 521 – dotazy zákazníkov
tel.: +421 422 275 542 – servisné stredisko

Ako prebieha proces reklamácie výrobku Tescoma?

Oprávnenú reklamáciu výrobku značky Tescoma môžete uplatniť jedným z týchto spôsobov:
1. Osobným doručením do predajne, v kterej ste výrobok zakúpili.
2. Zaslaním poštou do autorizovaného servisného strediska Tescoma.
3. Osobným doručením do servisného strediska Tescoma.

Náklady na dopravu budú, podľa povahy reklamácie a spôsobu doručenia, uhradené takto:
1. Pokiaľ v rámci záručnej alebo pozáručnej opravy doručíte výrobok do predajne, v ktorej ste ho zakúpili, vyzdvihnete si opravený výrobok tiež tam, pri čom ani kupujúcemu ani predávajúcemu nevznikajú žiadne nároky na úhradu dopravy výrobku k reklamácii alebo oprave.
2. Pokiaľ zašlete výrobok k oprávnenej reklamácii v rámci záručnej lehoty priamo do nášho servisného strediska Tescoma prostredníctvom Slovenskej pošty, hradíte len náklady na doručenie výrobku k nám. Opravený výrobok bude na Vašu adresu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na naše náklady.
3. Pokiaľ zašlete výrobok v rámci záručnej lehoty do servisného strediska Tescoma poštou, ale Vaša reklamácia nebude uznaná ako oprávnená alebo pokiaľ požadujete servisnú opravu výrobku Tescoma po záručnej dobe, uhradíte náklady na dopravu k nám i späť na Vašu adresu, podľe platného cenníku Slovenskej pošty.

Upozornenie:
Výrobok k reklamácii opatrite kópiou dokladu o kúpe alebo kópiou potvrdeného záručného listu.
Výrobok k reklamácii či k servisnej oprave musí byť doručený vždy riadne očistený.

Musím prieniesť výrobok k reklamácii v pôvodnom balení?

Výrobok doručený k reklamácii do predajne, v ktorej bol zakúpený, nie je nutné doručiť v pôvodnom balení. Pri zasielaní reklamovaného výrobku do servisného strediska Tescoma poštou je však nezbytné, aby bol reklamovaný výrobok pečlivo zabalený a prispôsobený k poštovnej preprave. Pokiaľ nemáte k dispozícii pôvodný obal, uložte reklamovaný výrobok do dostatočne pevného náhradného obalu, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok musí byť podaný k reklamácii vždy riadne očistený.

Dostanem pri oprávnenej reklamácii nový výrobok výmenou za reklamovaný?

Pri štandardnej oprávnenej reklamácii bude uznaný reklamovaný výrobok opravený, pokiaľ oprava nie je možná, bude výrobok vymenený za nový.

Môžem váš nový a nepoužitý výrobok v originálnom balení poslať späť, vymeníte ho za iný, rovnakej ceny, prípadne vrátite peniaze?

Zakúpený nový výrobok nie je podľa platných predpisov možné meniť za iný a spoločnosť Tescoma takúto možnosť výmeny neposkytuje.

Preto nám už zakúpený výrobok, s požiadavkou o výmenu za iný, v žiadnom prípade neposielajte.

Poznámka:
Nevylučujeme, že predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili, bude v primerane krátkej dobe po zakúpení, s výmenou nepoškodeného, nerozbaleného a nepoužitého tovaru za iný výrobok značky Tescoma, súhlasiť. Rozhodnutie je ale vždy plne v kompetencii konkrétneho predajcu a výmenu v prípade odmietavého stanoviska predajcu, nie jemožné nárokovať.
Údržba, použitie a vlastnosti výrobkov TESCOMA


Aký teflón používate pri výrobe vašich produktov?

Všetky antiadhézne povlaky použité na výrobkoch TESCOMA sú vyrobené z vysoko odolného nepriľnavého materiálu na báze PTFE (polytetrafluorethylén). Spoločnosť TESCOMA používa pre svoje výrobky antiadhézne povlaky overených a zavedených značiek. Sú to napríklad prvotriedne antiadhézne povlaky TEFLON Classic, XYNFLON a pod. Tieto antiadhézne povlaky, rovnako ako každý iný materiál a výrobok značky TESCOMA, prešli úspešne všetkými predpísanými skúškami zdravotnej a hygienickej nezávadnosti.


Má panvica ecoPRESTO proti teflónové nejaké výhody ?

Panvica ecoPRESTO nie je opatrená teflónovým antiadhéznym povlakom - neobsahuje PTFE. Panvica ecoPRESTO je vyrábaná s keramickým antiadhéznym povrchom, k jej výhodám patrí predovšetkým: atraktívny vzhľad výrobku väčšia odolnosť voči vysokým teplotám, veľmi dobré antiadhézne vlastnosti, použitý keramický povrch je v prírode ľahko odbúrateľný, nižšia environmentálna záťaž pri ich výrobe oproti teflónovým povlakom .


Ako používať panvice ADVANCE na indukčných sporákoch ?

Pri používaní panvíc TESCOMA ADVANCE na indukčných sporákoch je nutné pre správnu funkciu výrobku vybrať správnu veľkosť platničky, tzn.  používať platničku sporáka rovnakej veľkosti alebo menšiu, než je priemer dna panvice.  V opačnom prípade výrobok na indukčnom sporáku nemusí správne fungovať.


Môžem v riade s titánovým povrchom používať nerezové náradie? 

V riade s titánovým alebo iným vysoko odolným antiadhéznym povrchom (línie riad  Grand TITAN, i-PREMIUM a INSPIRA) je možné používať každé nerezové kuchynské náradie bez ostria, napr. nerezové obracačky, lyžice, šľahacie metly, a pod. Kuchynské náradie s ostrým kovovým zakončením – nože, vidličky, sekáčiky, a pod. v riade s antiadhéznym povlakom v žiadnom prípade nepoužívajte.


Prečo vaše univerzálne sklenené pokrievky nepasujú rovnako na všetky typy panvíc? 

Sklenené pokrievky  UNICOVER , o priemere 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm a 26x26 cm sú vhodné pre použitie na panvice a riad TESCOMA línií:

PRESTO PREMIUM i-PREMIUM GRAND TITAN ADVANCE ecoPRESTO INSPIRA 

Všetky sklenené pokrievky TESCOMA sa dajú použiť i pre iné panvice a riad so zodpovedajúcim priemerom a vhodným okrajom. Vhodnosť sklenenej pokrievky TESCOMA s konkrétnou zvolenou panvicou odporúčame overiť priamo v predajni.


Môžu sa umývať tlakové hrnce v umývačke? 

Nádoby tlakových hrncov značky TESCOMA možno umývať v umývačke riadu. Pokrievky/veká tlakových hrncov TESCOMA v žiadnom prípade v umývačke neumývajte, pre podrobné informácie o údržbe tlakových hrncov si dôkladne  preštudujte návod na použitie vášho tlakového hrnca.

Aké  sú rozdiely medzi ponúkanými tlakovými hrncami TESCOMA:

MAGNUM, COMFORT
Tlakové hrnce klasickej konštrukcie s moderným designem. Opatrené 2 bezpečnostnými poistkami. Ľahké použitie a maximálna úspora miesta pri varení i skladovaní vďaka klasickej konštrukcii veka.
Vonkajšia  povrchová úprava  MAGNUM  - vysoký lesk,  COMFORT  – matný povrch
Objemy:
Tlakové hrnce MAGNUM 3.5 l, 5.0 l, 7.0 l, 8.5 l
Tlakové hrnce COMFORT 5.0 a 7.0 l 
Záruka:   5 rokov
Funkcia tlakového hrnca oboch modelov je rovnaká, líšia sa len designem

BIO EXCLUSIVE+, PROMINENT, PRESTO , GREEN CONTROL
Tlakové hrnce s bajonetovým uzáverom a nastaviteľným nízkym alebo vysokým tlakom, vynikajúce pre šetrnú úpravu pokrmov pri zachovaní nutričných hodnôt pokrmov s úsporou času pri varení. Opatrené 4 bezpečnostnými poistkami vrátane poistky proti nežiaducemu otvoreniu.
Objemy:
Tlakové hrnce sú dodávané v objemoch 4.0 l, 6.0 l
Súprava tlakových hrncov DUO 4.0 a 6.0 l
Záruka:   5 rokov 
Funkcia tlakových hrncov všetkých modelov je rovnaká, líšia sa designem a konštrukčným prevedením pracovných ventilov.


Ktoré z vašich jedálenských príborov možno umývať v umývačke?

Všetky modely jedálenských príborov TESCOMA sú vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele a možno ich umývať v umývačke riadu. Pre zachovanie dlhodobo dokonalého vzhľadu však odporúčame umývanie v umývačke obmedziť alebo úplne vylúčiť. Pokiaľ príbory v umývačke umývate, osušte ich bezprostredne po umytí jemnou utierkou. Príbory TESCOMA umývajte šetrným spôsobom pod tečúcou vodou s použitím bežných čistiacich prostriedkov. V prípade silného znečistenia nechajte odmočiť. Bezprostredne po umytí príbory osušte jemnou utierkou, nenechávajte oschnúť.


Možno umývať výrobky TESCOMA z dreva v saponátovej vode? 

Drevené výrobky TESCOMA utrite v prípade potreby vlhkou utierkou a ihneď osušte. V žiadnom prípade nedávajte odmočiť, neumývajte v saponátovej vode ani v umývačke.


Je možné použiť silikónovú dosku na cesto miesto krájacej dosky pri porciovaní a príprave pokrmov? 

Silikónovú dosku na cesto nie je možné použiť ako podložku na krájanie potravín a pokrmov pomocou ostrých nástrojov – napr. nožov, krájacích koliesok na pizzu, sekáčikov na mäso a pod. Silikónová doska je určená k príprave a spracovaniu cesta, jeho mieseniu, vaľkaniu a porciovaniu. Pri porciovaní cesta používajte zásadne tupé nástroje – radlá, vykrajovače, apod. Aj pri ich použití však dbajte, aby ste pri porciovaní cesta vyvíjali na silikónovú dosku len primeraný tlak. 


Je možné použiť silikónovú dosku aj ako podložku pod potraviny pri pečení v rúre? 

Silikónovú dosku na cesto nie je  vhodné použiť ako  podložku pre pečenie, je však možné ju použiť ako podložku pod horúci riad.


Ako najlepšie pripraviť bábovku v silikónovej forme DELÍCIA?

Pred pečením bábovky odporúčame formu vymazať pokrmovým tukom (nie olejom, lebo bude stekať po stenách formy). V prípade pečenia suchej bábovky (napr. piškótovej), môžete formu vysypať hrubou múkou alebo strúhankou. Pečieme v mierne vyhriatej rúre tak, aby bolo cesto riadne prepečené.  Hotovú bábovku vyklápame až po vychladnutí, ako je uvedené v návode na použitie.   V prípade, že bábovka nejde vyklopiť, bude s najväčšou pravdepodobnosťou nedopečená.
Čistenie silikónovej formy: v prípade silného znečistenia odporúčame bábovku nechať odmočiť, k umývaniu nepoužívajte abrazívne prostriedky.


Je nutné nože TESCOMA brúsiť, pokiaľ áno, čím? 

Kuchynské nože TESCOMA s klasickým hladkým (nezubatým) ostrím vrátane antiadhéznych nožov PRESTO, naostríte pomocou brúsky, ocieľky alebo brusného kameňa. U špičkových nožov (línie AZZA, MORPHO) sa v prípade silne opotrebovaného ostria alebo poškodenej čepele obráťte na profesionálneho brúsiča.


Možno nabrúsiť keramický nôž AZZA ?

Brúsenie keramických nožov  AZZA  zaisťujeme, nože nám prosím zašlete prostredníctvom predajne, kde boli zakúpené.
brúsenie keramického noža  MC 99,- Kč    
oprava keramického noža (vyštrbené ostrie, ulomená špička) MC 149,- Kč


Ktoré z riadu TESCOMA možno používať pre pečenie v rúre? 

Nerezový riad (hrnce, kastróly, rajnice) neodporúčame používať na pečenie v rúrach. Len nerezový riad  VISION  je možné používať v rúre na pečenie do 200 °C. Vplyvom vysokých teplôt (nad 200 °C) môže dôjsť k zmene farby nehrdzavejúcej ocele, u riadu s plastovými úchytkami hrozí ich deformácia a trvalé poškodenie. Pre pečenie v rúre používajte špeciálne nádoby na pečenie, t. j. pekáče, formy a misy z nehrdzavejúcej ocele, porcelánu, žiaruvzdorného silikónu, formy na pečenie s antiadhéznym povlakom, a pod.


Sú hrnce rady PRESTO s antiadhéznym povrchom vhodné i do rúry  a do akej teploty ?

Riad, ktorý je opatrený plastovými úchytkami sa nedá použiť v rúrach na pečenie, došlo by k poškodeniu plastových úchytiek.


Nepália plastové či nerezové úchytky ?

Pri správnom použití riadu podľa návodu sa úchytky zahrievajú, ale nepália. Nerezový riad je vyrábaný podľa európskej normy EN ČSN 12983-1 pre varný riad a je riadne odskúšaný akreditovanou skúšobňou. Podľa prevádzaného testu sa posudzuje i teplota rukovätí a úchytiek, ktorá  nesmie byť vyššia než 55 °C.

 

Čo znamená značenie 18/10 ? Z akého materiálu je vyrábaný nerez riad?

Značenie nerezovej ocele 18/10 je pomer použitých legujúcich prvkov chróm/nikel.
Nerezový riad TESCOMA je vyrábaný z niekoľkých druhov nehrdzavejúcej ocele, podľa typu a účelu použitia:
Telo hrnca je vždy z nerezovej ocele 18/10.
Dno nádoby je vyrábané z nerez ocele 18/0, z dôvodu správnej funkcie riadu na indukčných sporákoch.
Nerezové úchytky nádob sú zo špeciálnych nerez zliatin, ktoré majú menšiu tepelnú vodivosť, aby sa úchytky riadu zahrievali čo najmenej.
Riad je opatrený extra silným 3-vrstvovým sendvičovým dnom. 
Sila dna u rôznych typov nerezového riadu je v rozmedzí od 3,7 do 5,5 mm, podľa konštrukcie jednotlivých typov riadu.


Je priemer hrncov uvádzaný na obale výrobku priemerom dna hrnca? 
Prečo u riadu neuvádzate vonkajšie i vnútorné priemery dna, priemer horného okraja, výšku, a pod? 

Podľa ČSN EN 12983-1 je u kuchynského riadu povinnosťou výrobcu uvádzať objem a priemer horného okraja nádoby. Uvádzaný rozmer horného okraja je vždy zároveň priemerom zodpovedajúcej pokrievky k nádobe.
Objem nádoby je podľa technickej normy celkovým objemom nádoby, naplnenej až po horný okraj.
V prípade iných požadovaných informácií sa  obráťte na servisné stredisko Púchov, tel. +421 422 275 542, prípadne e-mailom na  puchov@tescoma.sk.


Ktorý riad je vhodný pre použitie na indukčnom  sporáku ?

Všetky línie nerezového riadu TESCOMA, ktoré v súčasnej dobe TESCOMA vyrába, je vhodné pre použitie na plynovom, elektrickom, sklokeramickom i  indukčnom sporáku . Nie je však vylúčené, že na trhu existujú i staršie výrobky, ktoré na indukciu nefungujú. Preto pred zakúpením riadu skontrolujte, či je uvedený   symbol „indukčný sporák“ na obale či v návode na  používanie.
Riad vhodný pre indukčný sporák ľahko overíte priložením magnetu na dno nádoby. Pokiaľ je magnetické, bude výrobok na indukciu funkčný.   

Tlakové hrnce TESCOMA vhodné na indukčné sporáky:

MAGNUM, COMFORT, BIO EXCLUSIVE+, PROMINENT, PRESTO, GREEN CONTROL

Všetky nerezové čajové kanvice TESCOMA vhodné na indukčné sporáky:

TEA TIME, PERFECTA, INSTYLE, INSTYLE+, PINO, PINO EXTRA, HOME PROFI, CORONA

Panvice s antiadhéznym povlakom TESCOMA vhodné na indukčné sporáky:

SPIRAL, INSPIRA, i-PREMIUM


Ako mám odstrániť škvrny z nerezového riadu? 

Ak sa objavia vo vnútri hrnca biele usadeniny vodného kameňa, vyčistíte ho octom, niekoľkými kvapkami citróna alebo špeciálnym prostriedkom na čistenie nerezového riadu CLINOX. Biele škvrny nijak neobmedzujú funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť riadu, nie sú chybou výrobku a nemôžu byť predmetom reklamácie. Pri prehriatí nerezového riadu sa na povrchu môže objaviť fialové až hnedé zafarbenie. Toto zafarbenie neobmedzuje funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť hrnca, nie je chybou výrobku a nemôže byť predmetom reklamácie.

Poznámka: 
Pokiaľ chcete zachovať dokonalý vzhľad vášho nerezového riadu dlhodobo, odporúčame soliť až do vriacej vody a obmedziť umývanie v umývačke. Pre zachovanie dokonalého vzhľadu riadu odporúčame podľa potreby ošetriť nerezový riad  špeciálnym čistiacim prostriedkom TESCOMA Clinox.


Je nutné krájacie dosky WOODY pred prvým použitím nejako impregnovať? 

Krájacie dosky  WOODY  sú vyrobené z vysoko kvalitného a odolného dreva gumovníka brazílskeho (Hevea brasiliensis) a ich povrch je vopred upravený vrstvou zdravotne nezávadného  laku určeného pre styk s potravinami. Pred prvým použitím je krájaciu dosku  WOODY  nutné len opláchnuť pod tečúcou vodou, v prípade častého používania a častého umývania potrieť podľa potreby tenkou vrstvou potravinárskeho oleja alebo pokrmového tuku.


Ako  mám z nových nádob odstrániť zvyšky lepidla po nálepkách? 

Všetky nálepky používané podľa platných štandardov na výrobkoch značky  TESCOMA v súčasnosti, sú  tzv. odnímateľné nálepky a nemali by na povrchu výrobkov zanechávať žiadne zvyšky lepidla.  V prípade, že sa tak stalo, ospravedlňujeme sa a budeme radi, keď nás budete o konkrétnych prípadoch tohto typu informovať. Pre odstránenie prípadných zvyškov lepidla z povrchu výrobku odporúčame použiť koncentrovaný saponát s horúcou vodou a zvyšky lepidla z výrobku odstrániť špongiou – v žiadnom prípade nepoužívajte drôtenku. Pokiaľ zvyšky lepidla zostanú viditeľné i po vyčistení hubkou, možno lepidlo odstrániť pomocou technického liehu alebo lekárskeho benzínu. Po odstránení prepravných alebo predajných nálepiek a prípadných zvyškov lepidla je výrobok nutné vždy dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou.


Ako mám z hrnca odstrániť pripálené potraviny, aby sa hrniec mechanickým čistením nepoškodil? 

Riady s pripálenými zvyškami pokrmov odporúčame ponechať niekoľko hodín odmočiť v horúcej vode s väčším množstvom saponátu. Zvyšky pokrmov potom odstráňte šetrným mechanickým spôsobom – stierkou z odolného plastu, drevenou obracačkou so širokým okrajom a pod. Prípadne ďalšie nečistoty odstráňte čistiacim prostriedkom na báze tekutého piesku (CIF apod.). K čisteniu nerezového riadu nepoužívajte ostré predmety –drôtenky, nože, a pod.

Poznámka: 
Pre pravidelnú šetrnú údržbu nerezového riadu odporúčame špeciálny  čistiaci prostriedok  TESCOMA CLINOX.


Sú nožnice na hydinu vhodné na porciovanie len tepelne upravenej alebo i surovej hydiny?

Nožnice na hydinu línie  PRESTO, COSMO a AZZA  sú určené na porciovanie ako surovej, tak tepelne spracovanej hydiny.


Fľaša na výrobu šľahačky  DELÍCIA, aké množstvo šľahačky, aké bombičky použiť ?

V šľahačkovej fľaši 0,25 ml použite 250 ml vychladenej smotany k šľahaniu a jednu bombičku. Pre fľašu 0,5 l použite maximálne 500 ml smotany a jednu až dve bombičky, podľa požadovanej tuhosti.
Možno použiť jednorazové bombičky TESCOMA alebo opakovane s vymeniteľnou náplňou N2O značky SIFOS.


Máte v ponuke kuchynské rukavice pre ľavákov ?

Kuchynská rukavica so žiaruvzdorným povrchom na vnútornej strane je určená len na pravú ruku. Ostatné kuchynské  rukavice TESCOMA je možné použiť pre pravákov aj ľavákov.


Ako dlho vydrží teplý nápoj v termoskách TESCOMA?

Termosky sa vyrábajú a kontrolujú podľa technickej normy ČSN 12546-1. Teplotný pokles je závislý na teplote nápoja pri plnení, množstve nápoja, teplote okolia, a pod.
Zjednodušene možno povedať, že nalejeme horúcu tekutinu do termosky naplnenú až po okraj, bude teplota nápoja po 6-hodinách minimálne 70°C.


Sú závesné systémy MONTI vyrobené z hliníka alebo používate pochrómovaný kov?  

Kovová drôtená konštrukcia kuchynského závesného systému   MONTI  je vyrobená z prvotriednej ocele a je pre maximálnu odolnosť opatrená trojvrstvovou povrchovou úpravou pozostávajúcou z ušľachtilých kovov – medi, niklu a chrómu.


Z akého materiálu sú vyrábané výrobky TESCOMA? 

Výrobky TESCOMA podliehajúce nariadeniu Európskeho  parlamentu a rady EC č.1935/2004 spĺňajú všetky požiadavky na materiály a predmety určené pre styk s potravinami.

Výrobky podliehajúce zákonu č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich  zákonov a vykonávacej vyhláške č.38/2001 Zb. o hygienických požiadavkách  na výrobky určené pre styk s potravinami a pokrmy, spĺňajú požiadavky nimi stanovené.

Na výrobky podliehajúce zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a príslušným nariadením vlády, bolo vydané ES prehlásenie o zhode - tieto výrobky sú opatrené stanoveným označením.

Všetky výrobky sú v súlade s požiadavkami zákona č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Konkrétne materiálovú špecifikáciu všetkých svojich výrobkov spoločnosť TESCOMA neuvádza. V prípade odôvodneného  dotazu na materiálovú špecifikáciu sa obráťte telefonicky na servisné stredisko Púchov, tel. +421 422 275 542, prípadne e-mailom na  puchov@tescoma.sk

Ostatné

Je TESCOMA naozaj český výrobca?  

Spoločnosť TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín je výrobcom všetkých kuchynských a domácich potrieb chránených registrovanou ochrannou známkou TESCOMA ®. Podľa platnej legislatívy je spoločnosť TESCOMA s.r.o. ako výrobca označená na výrobkoch, obaloch a v návode na použitie vlastných výrobkov.

www.tescoma.sk sekcia "O nás"


Kde sú vyrábané výrobky TESCOMA?  

Spoločnosť TESCOMA prevádzkuje vlastné výrobné kapacity v Českej republike a celú radu výrobkov v tuzemsku tiež vyrába. Zároveň spolupracujeme s ďalšími viac než 100 subdodávateľmi v SR, krajinách EÚ a ostatných krajinách sveta. Všetky výrobky značky TESCOMA sú chránené registrovanou ochrannou známkou TESCOMA ®. a podľa platnej legislatívy majú na obale uvedený presný názov a sídlo výrobcu: TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01, Zlín.

www.tescoma.sk sekcia "O nás"