info text
  • Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa

Kontakt


Značkový eshop kuchynských potrieb značky TESCOMA.

TESCOMA s.r.o.

Nimnická cesta 1495/21
020 01 Púchov
IČO: 31343988
DIČ: 2020441654
IČ DPH: SK2020441654

Bankové spojenie: SK5602000000001125149372, VÚB Pov.Bystrica
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 042 2275 521
Fax: 042 2275 561
E-mail: eshopsk@tescoma.sk

Obchodné oddelenie

E-mail: eshopsk@tescoma.sk
Tel: 042 2275 521
- pracovné dni: 8:00 - 16:00 hod.
- počas letných mesiacov júl - august pracovné dni: 7.30 - 15:30 hod.

Reklamačné oddelenie

E-mail: eshopsk@tescoma.sk
Tel: 042 2275 521
- pracovné dni 8:00 - 15:30 hod.
- počas letných mesiacov júl - august pracovné dni: 7.30 - 15:30 hod.

Obchodný register

Spoločnosť TESCOMA s.r.o., sídlom: Nimnická cesta, 1495/21, 020 01 Púchov, Slovensko, IČO: 31343988 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 3015/R, deň zápisu: 9.3.1993

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk