• Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaPodmienky k Všeobecným pravidlám TESCOMA klubu

Podmienky k Všeobecným pravidlám TESCOMA klubu

Pojmy špecifikované vo Všeobecných pravidlách TESCOMA klubu platia aj pre tieto Podmienky.

Výhody vernostného programu TESCOMA klub

1. Klubové body

Zbieranie klubových bodov

Člen vernostného programu TESCOMA klub (ďalej ako ,,TESCOMA klub“ alebo ,,klub“) získava klubové body z nákupov tovaru značky TESCOMA. Tieto nákupy musia byť zrealizované v Značkovom e-shope TESCOMA alebo vo vybraných Predajných centrách, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke www.tescoma.sk.

Pridelené klubové body odpovedajú 3% konečnej ceny nákupu, t.j. čiastky uvedenej na účtenke/faktúre. Pokiaľ nie sú 3% ceny nákupu celé číslo, počet pridelených bodov sa zaokrúhľuje nahor na najbližšie celé číslo.

Klubové body sa prideľujú za nákup zlacneného aj nezlacneného tovaru TESCOMA. Za nákup darčekových poukazov člen TESCOMA klubu klubové body nezískava.

Klubové body sú členovi pripísané na jeho bodové konto zvyčajne do druhého dňa od ich nadobudnutia.

Klubové body majú platnosť 2 roky od ich nadobudnutia. Dátumom nadobudnutia sa rozumie nákup uvedený na účtenke/faktúre.

Aktuálny stav klubových bodov, rovnako ako informácie o ich platnosti, nájde člen vo svojom členskom účte.

 

Špeciálne prípady:

  • vrátenie tovaru zakúpeného v Značkovom e-shope TESCOMA

Člen využije svoje zákonné právo na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) do 14 dní od jeho zakúpenia v Značkovom e-shope TESCOMA. V takom prípade budú z bodového konta členovi odrátané klubové body, ktoré získal z nákupu vráteného tovaru.

  • výmena tovaru zakúpeného v Predajnom centre

Člen využije výhody členstva spočívajúceho v možnosti vrátenia tovaru zakúpeného v Predajnom centre (podrobnosti možnosti výmeny tovaru nižšie). V takom prípade člen stratí klubové body pridelené za tovar, pri ktorom požaduje výmenu. Naopak na jeho bodové konto mu budú pridelené body z novo nadobudnutého tovaru.

 

Uplatnenie klubových bodov

Klubové body slúžia členom TESCOMA klubu ako platobný prostriedok pri platení za nákupy tovaru TESCOMA, vrátane darčekových poukazov. Hodnota 1 klubového bodu zodpovedá 0,003 €. Pri čerpaní  klubových bodov sa najskôr odčítajú najstaršie získané body.

Uplatnenie klubových bodov možno kombinovať aj so zľavovými kupónmi a pri kúpe akčného/zlacneného tovaru.

Klubové body nie je možné zameniť za peniaze. Uplatnenie vyššej hodnoty Klubových bodov, ako je cena nákupu, nie je prípustné.

Klubové body možno použiť iba v Značkovom e-shope TESCOMA a  vo vybraných Predajných centrách.

 

Systém uplatnenia klubových bodov

Člen klubu môže uplatniť akékoľvek množstvo klubových bodov až do výšky svojho bodového konta a do výšky daného nákupu. Čerpanie bodov sa vykonáva v priebehu dokončenia objednávky na eshope, resp. uskutočnenia nákupu pri pokladni v predajni.

a/ uplatnenie bodov v eshope www.tescoma.sk

Člen vidí svoj aktuálny bodový stav a môže sa rozhodnúť, koľko bodov zo svojho konta chce uplatniť. Uplatnené body sú v objednávke premietnuté (označené) ako zľava. K úbytku na bodovom konte dôjde v okamihu dokončenia objednávky.

b/ uplatnenie bodov - predajné centrá

O aktuálnom bodovom stave informuje zákazníka obsluhujúci personál v Predajnom centre. Následne sa člen môže rozhodnúť, koľko bodov zo svojho konta chce uplatniť. Pre uplatnenie bodov v predajnom centre je zákazník povinný nahlásiť obsluhe 3-miestny bezpečnostný kód, ktorý sa nachádza na každej plastovej karte, resp. na elektronicky vygenerovanej karte klubu. Uplatnené body sú na pokladničnom doklade označené ako zľava. K úbytku na bodovom konte dôjde v okamihu vyhotovenia pokladničného bloku.
Z logistických dôvodov nie je možné v predajných centrách zákazníkovi vystaviť pri čerpaní klubových bodov pokladničný doklad s hodnotou nižšou ako 1,00 €. To znamená, že zákazník si nemôže zaplatiť celý nákup len bodmi z Karty výhod.

 

2. Klubové ceny

Špeciálne akčné ceny na vybraný tovar TESCOMA len pre členov TESCOMA klubu. Členovia TESCOMA klubu budú o klubových akčných cenách informovaní prostredníctvom informačných e-mailov a informácie budú tiež zverejnené na webovej stránke www.tescomaklub.sk. V Predajných centrách bude takýto tovar označený špeciálnou cenovkou.

 

3. Možnosť výmeny tovaru do 14 dní (platí iba pre nákup v Predajných centrách TESCOMA)

Členovia TESCOMA klubu majú možnosť bez udania dôvodu vymeniť tovar do 14 dní odo dňa jeho zakúpenia. Výmenu možno uplatniť iba v mieste nákupu a výmena je možná za tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote. Tovar určený na výmenu musí byť v originálnom obale, kompletný, nepoužitý, nepoškodený a spôsobilý na ďalší predaj ako nový tovar za plnú cenu.

 

4. Evidencia nákupov

Výhoda pre členov TESCOMA klubu, ktorí pre prípadnú reklamáciu tovaru nemusia uchovávať vytlačené účtenky. Záznam o nákupe nájdu pohodlne vo svojom účte na webovej stránke www.tescomaklub.sk. V predajných centrách TESCOMA potom jednoduchšie predložia vytlačený  záznam alebo ho ukážu vo svojom mobilnom telefóne.