info text
  • Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaTESCOMA blogPodporte aj vy Deň narcisov

Podporte aj vy Deň narcisov

16. 4. 2023

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 28. krát a my v Tescome ju radi podporujeme.

DEŇ NARCISOV JE 18. APRÍLA. Pripnite si v uliciach malý kvietok na podporu onkologických pacientov alebo môžete prispieť aj zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 (cena SMS je 3 €) alebo priamo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454.

Viac o možnostiach prispenia a o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do od 14. 4. do 21. 4. 2024

Deň narcisov 2024


Prečo podporiť zbierku DEŇ NARCISOV?


Aj vďaka nej tím Ligy proti rakovine realizuje bezplatné projekty:

Onkoporadňa
Individuálne poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a ich blízkych – 0800 11 88 11 / poradna@lpr.sk.

Sieť onkopsychológov
Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých
Onkologické ochorenie zasahuje celú rodinu. LPR poskytuje psychologickú podporu aj blízkym, ktorí sa starajú o pacienta a tiež tým, ktorí svojho blízkeho stratili.

Sprievodca
Mapuje individuálne potreby pacienta priamo vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje užitočné a praktické rady a informácie.

Jednorazový finančný príspevok
Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie
Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas liečby.

Parochne pre pacientky
Vďaka nášmu projektu „Vystrihaj sa Slovensko“ darujeme pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine
Celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty
Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov ako i celých rodín.

Prevencia
Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuujeme do zdravotníckych zariadení a individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta
Naše skúsenosti a kontakty nám umožňujú komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie zdravotných sestier
Pre skvalitnenie komunikácie a odovzdávanie užitočných informácií v sociálnej oblasti realizujeme vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickým pacientom.

Supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov
Realizujeme pravidelné supervízne stretnutia, ktoré umožňujú výmenu skúseností a kontinuálne vzdelávanie.

Pre onkologických pacientov, ich rodiny, aj pre zdravú populáciu je Liga proti rakovine na Slovensku UŽ 34 ROKOV.

V ich mene Vám ĎAKUJEME
www.dennarcisov.sk