Testovanie výrobkov

Dôvera v kvalitu (marec 2012 - .pdf formát) >>
Monitorovanie kvality materiálov určených pre potraviny (november 2011 - .pdf formát ) >>
Testujeme keramické výrobky (september 2011 - .pdf formát ) >>
Byť prvý nie je vec náhody (jún 2011 - .pdf formát ) >>
Testujeme Bambini (apríl 2011 - .pdf formát ) >>
Ako sme testovali vianočný salaš (december 2010 - .pdf formát ) >>
Laboratórna analýza sklenených výrobkov (október 2010 - .pdf formát ) >>
Požiadavka zákazníka je svätá (august 2010 - .pdf formát ) >>
Riadenie kvality v novom laboratóriu (apríl 2010 - .pdf formát ) >>
Ako sa testuje krájač na knedle (november 2009) >>
Laboratórna analýza nerezových výrobkov (september 2009) >>
Laboratórna analýza plastových výrobkov (jún 2009) >>
Hodnotenie keramických výrobkov (apríl 2009) >>
Senzorická analýza (november 2008) >>
Riadenie kvality výrobkov TESCOMA (október - .pps formát ) >>
Kvalita preverená (september 2008) >>
Safety Day (apríl 2008) >>
Certifikát výnimočnosti (september 2007) >>

Kvalita vždy "až na prvom mieste"

Od vzniku spoločnosti v roku 1992 uviedla rýdzo česká značka TESCOMA na svetový trh neuveriteľných 3926 výrobkov určených pre domácu kuchyňu aj profesionálnu gastronómiu. Všetky produkty so značkou TESCOMA vznikajú vo firemnom DESIGN centre a nesú pečať originálnej a chránenej značky:

designed.gif

Mladý tím profesionálnych dizajnérov spoločne s členmi tímu vývoja a riadenia kvality sleduje estetické a technologické kritériá tak, aby výrobky prinášali nielen prvotriednu kvalitu a radosť do kuchyne, ale taktiež zachovávali dokonalú funkčnosť po celú dobu svojej životnosti.

TESCOMA uvádza na trh každým rokom pravidelne až 250 nových výrobkov, ktoré sú zhotovené z širokého spektra materiálov - nerezovej ocele, plastov, dreva, keramiky, porcelánu i skla. Vzhľadom k tomu, že väčšina výrobkov je určená pre priamy styk s potravinami, vzťahuje sa na používané materiály celá rada legislatívnych predpisov a noriem platných pre členské štáty Európskej únie. Certifikácia a overenie zhody výrobkov s príslušnými legislatívnymi predpismi pred uvedením výrobku na trh je dnes už samozrejmosťou, ale možno ešte dôležitejšie je overovanie dôležitých parametrov výrobku v každej konkrétnej výrobnej dávke v samotnom procese výroby. Pri tak rozsiahlom katalógu výrobkov a používaných materiálov sa vedenie spoločnosti v roku 2005 rozhodlo pre rozsiahlu investíciu do vlastnej skúšobného laboratória.

Profesionálne skúšobné laboratórium TESCOMA bolo vybudované v roku 2006 v spolupráci s Inštitútom pre testovanie a certifikáciu, a.s. v Zlíne s nákladmi smerujúcimi predovšetkým do prístrojového vybavenia v hodnote 14 mil. Kč. Jedná sa najmä o spektrometrické analyzátory pre kontrolu vstupných surovín výroby, prístroje na analýzu plastov, nerezových ocelí a keramiky.

V júni 2006 bol v spolupráci s ITC, a.s. spustený nový projekt systémovej kontroly vstupných materiálov a výsledných výrobkov každej výrobnej šarže. Cieľom tejto riadenej kontroly je komplexné predchádzanie prípadnými skrytými vadami jednotlivých výrobkov so značkou TESCOMA. V decembri 2006 získalo skúšobné laboratórium TESCOMA akreditáciu ČIA na vybrané skúšky zdravotnej neškodnosti výrobkov.

tuv_sud.jpg Od januára 2007 beží v spoločnosti TESCOMA nový projekt nazvaný „Certifikovaný výrobok“ , v spolupráci so spoločnosťou TÜV CZ. Ide o systémové opatrenia pre audity vlastných vyvíjaných výrobkov. TÜV CZ v rámci tohto projektu zmluvne zabezpečuje kontrolu všetkých legislatívnych požiadaviek, ktoré sú kladené na výrobky novo uvádzané na trh. Výrobky potom môžu byť opatrené logom TÜV Safety tested.

Spoločnosť TESCOMA s.r.o. zaviedla v roku 2005 systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2001 a environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2005, certifikačný audit vykonala spoločnosť TÜV CZ. Nadštandardný spôsob riadenia akosti výrobkov TESCOMA nie je však iba naplnením kritérií noriem rady ISO 9001, ale predovšetkým nástrojom na prevenciu možných problémov v kvalite výroby, zvyšovanie úžitkových hodnôt a predovšetkým životnosti výrobkov. Jedná sa o investície do budúcnosti, ktoré koneční spotrebitelia ohodnotia až za niekoľko rokov, pri správnej a bezchybnej funkcii výrobkov TESCOMA.

4.jpg
  3.jpg
  6.jpg